Sectia Traverse

Sectia traverse cuprinde patru linii tehnologice in doua schimburi, cu un total de 97 salariati. Este deservita de o statie de betoane PFISTER cu douazeci de retele de betoane.

Aceasta sectie produce peste 30 tipuri de traverse, cu utilizare pentru constructii si refactii linii de cale ferata cu ecartament normal, ingust si dublu (linii incalecate cu utilizare in zona frontierei cu Republica Moldova si Ucraina).

Sectia Diverse

Sectia diverse elemente pentru structuri din beton armat si precomprimat cuprinde 7 sectoare de productie,cu un total de 143 salariati

Sector tronsoane – executa prefabricate, pentru cai de rulare, tunele de cale ferata, tronsoane pentru grinzi de poduri, diferite elemente prefabricate din beton armat pentru lucrari de arta precum si diverse prefabricate pentru constructii civile;

Stalpi centrifugati – executa stalpi din beton armat si precomprimat prin procedeul centrifugarii utilizati la electrificarea liniilor de cale ferata, transport de energie electrica medie si joasa tensiune, si pentru sustinerea linilor de tramvai si trolebuz;

Sector produse de zidarie – executa din zgura de furnal granulat si beton , diverse tipuri de corpuri folosite la zidarie si plansee prefabricate;

Stand – cuprinde 7 linii pentru fabricarea grinzilor de poduri rutiere si cale ferata din beton precomprimat cu corzi aderente, cu lungimi in gama 3 – 33 m;

Poligon de prefabricate grele – specializat in producerea de prefabricate din beton armat pana la 40 to;

Sector tamplarie-dulgherie – specializat si dotat pentru executarea si intretinerea tiparelor din lemn;

Sector fierari-betonisti – executa armaturi din otel-beton.

Sectia Mecano-Energetica

Sectia mecano-energetica dispune de 6 ateliere cu 14 sectoare, cu un total de 89 salariati:

Atelierul nr. 1 – are ca obiect de activitate producerea si distribuirea aburului tehnologic necesar tratamentului termic pentru prefabricate din beton, a aerului comprimat si intretinerea tuturor instalatiilor termo-tehnice din unitate;

Atelierul nr. 2 – se ocupa de confectii metalice (executarea, intretinerea, repararea tiparelor metalice);

Atelierul nr. 3 – are ca obiect de activitate intretinerea si repararea instalatiilor electrice.

Acest atelier are in subordine urmatoarele sectoare : bobinaj, intretinerea instalatilor electrice a utiljelor electromecanice, si repararea instalatiilor de ridicat a motoarelor electrice si a componentelor electronice;

Atelierul nr. 4 – masini unelte are ca obiect de activitate executarea de piese metalice prelucrate prin aschiere necesare diferitelor masini si utilaje tehnologice prin dotarea sectoarelor de activitate din unitate;

Atelierul nr. 5 – se ocupa cu intretinerea statiilor de betoane;

Atelierul nr. 6 – se ocupa cu intretinerea statiei de sortare a agregatelor de balastiera si aprovizionarea statilor de betoane cu agregate sortate.

Sectia Utilaje-Transport

Sectia utilaje-transport are un total de 80 salariati si cuprinde patru sectoare mari de activitate:

Exploatare balast – care are obiect de activitate extragerea, depozitarea si incarcarea balastului in mijloacele de transport in balastiere;

Coloana auto – care are ca obiect de activitate efectuarea cu mijloace specializate urmatoarele activitati: transportul balastului din balastiera in incinta unitatii, transportul betonului in stare proaspata, aprovizionarea tehnico materiala, prestarea de activitati cu mijloace specializate(macara, bulozar, draglina) si transport produse la beneficiar;

Statia de sortare agregate – executa sorturile de agregate necesare procesului de preparare a betonului la statile de betoane prin separarea componentelor balastului prin cernere, spalare si concasare;

Depozit de produse finite – asigura preluarea si depozitarea produselor de pe fluxurile de fabricatie precum si incarcarea si asigurare acestora in mijloacele de transport in vederea livrarii.