Angajari Prebet Aiud

ANUNȚ ANGAJARE

S.C. PREBET AIUD S.A. cu sediul in Aiud,str.Arenei nr.10,avand ca obiect de activitate producerea de prefabricate din beton ,angajeaza :

ȘEF LABORATOR

Cerințe :

Studii superioare in domeniul construcțiilor ;
Cel putin 3 ani in activitatea de laborator in construcții ;
Experiență in domeniul probelor și incercărilor specifice construcțiilor de infrastructura;
Capacitate de analiza și sinteza ;
Responsabilitate și eficiență in gestionarea resurselor și echipamentelor;

Responsabilități :

Coordonează activitatea laboratorului din punct de vedere tehnic și organizatoric;
Asigură, printr-un control permanent ,respectarea normelor tehnice in efectuarea incercarilor și interpretarea rezultatelor;
Analizează rezultatele incercărilor și dispune acțiuni corective atunci cand e cazul;
Identifică și definește problemele reale sau potențiale pe linie de calitate ,inițiaza găsirea de soluții pentru deficiențele/neconformitațile identificate in cadrul laboratorului;

Persoanele interesate sunt rugate sa transmita CV-ul pană la data de 18.02.2022 pe adresa de e-mail resurseumane@prebet.ro sau să il depună personal la sediul firmei din Aiud ,str. Arenei,nr.10.