Certificate Prebet Aiud

CERTIFICATE DE CONFORMITATE SISTEME /PRODUSE

Sistemul de management al calităţii conform SR EN 9001: 2015, SMC, NR.046Sistemul de management de mediu conform SR EN ISO 14001: 2015 / ISO 14001: 2015, 20183 MCertificat de conformitate a controlului producţiei în fabrică conform EN 12620:2002+A1:2008; SR EN 12620+A1:2008 – Agregate pt. beton, 2003 – CPR – 873
Certificat ”CE” – Aprobarea Sistemului de Management al Calităţii pentru fabricare „Traverse din beton armat precomprimat pentru prindere elastică directă a șinei de cale ferată W14, W21, W14 – RT cu ecartament normal și cu supralărgire până la +10mm; tip T 17 – 60(49)”, 2269/ 4 /CH / 2020 / INF / ROEN / 0048 – Issue 2Sistemulde management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale conform SR ISO 45 001:2018 / ISO 45001:2018, 20183 SSCertificat de conformitate a controlului producţiei în fabrică conform EN13043:2002; EN 13043:2002/AC:2004; SR EN 13043:2003;SR EN 13043:2003/AC:2004 – Agregate pt. amestecuri bituminoase, 2003 – CPR – 874
Certificat de conformitate pentru PRODUSE PREFABRICATE DIN BETON conform SR EN 13369:2013, 801 P / 2019Certificat de conformitate a controlului producţiei în fabrică conform EN13242:2002+A1:2007; SR EN 13242+A1:2008 – Agregate pt. materiale nelegate şi legate hidraulic, 2003 – CPR – 875
Certificat de conformitate a produsului BETON-clase: C8/10; C12/15; C16/20; C20/25; C25/30; C30/37; C35/45; C40/50; C45/55; C50/60; C55/67; C60/75 fabricat de S.C. PREBET AIUD S.A. în conformitate cu documentul normativ: SR EN 206 + A1:2017, 802 P / 2019
Controlul producţiei în fabrică conform SR EN 15050+A1:2012-Prefabricate din beton. Elemente pentru poduri., 2174 – CPR – 763
Certificat de conformitate a controlului producţiei în fabrică conform SR EN 15258:2009 – Produse prefabricate de beton.Elemente pentru ziduri de sprijin, 2174 – CPR – 925

CERTIFICATE OMOLOGARE ȘI AUTORIZAŢII EMISE DE AFER

AUTORIZAŢIE DE FURNIZOR FEROVIARElemente prefabricate de beton armat şi beton precomprimat destinate structurilor de rezistență; Elemente prefabricate de beton și beton armat ce nu aparțin structurilor de rezistențăAF / 8074
CERTIFICAT DE OMOLOGARE- TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂTraverse din beton armat precomprimat tip T17V, echipate cu sistem de prindere elastică Vossloh W14OT/372/2002
CERTIFICAT DE OMOLOGARE – TEHNIC DE FABRICAŢIE, ÎN FAZĂ FINALĂTraversă din beton precomprimat tip T17, pentru prindere elastică a şinei de cale feratăOT/171/2018
CERTIFICAT DE OMOLOGARE- TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂTraverse din beton armat precomprimat tip T17PF, echipate cu sistem de prindere elastică pandrol fastclipOT/639/2003
CERTIFICAT DE OMOLOGARE – TEHNIC DE FABRICAŢIE, ÎN FAZĂ FINALĂTraverse monobloc din b. p. pt. linii cu ecartam. normal şi sistem de prindere indirectă, tip K şi Vossloh KS,a şinei:T13;T17;T18A;T26;T29;T30OT/158/2017
CERTIFICAT DE OMOLOGARE – TEHNIC DE FABRICAŢIE, ÎN FAZĂ FINALĂTraverse monobloc din b.p. pt. linii cu ecartam. larg şi încălecat şi sistem de prindere indirectă, tip K şi Vossloh KS, a şinei:T19;T21;T22;T23.OT/159/2017
CERTIFICAT DE OMOLOGARE TEHNICĂ FEROVIARĂElemente prefabricate de beton -RIGOLE: – Rigolă prefabricată simplă cu capac; – Rigolă prefabricată cu umăr şi capac; – Rigolă ranforsată; – Șanț ranforsat; – Zid de sprijin cu rigolă; – Capac rigolă OT/46/2019
CERTIFICAT DE OMOLOGARE – TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂStâlp de beton precomprimat pentru susţinerea liniei de contact la căile ferate electrificateOT/311/2009
CERTIFICAT DE OMOLOGARE –TEHNIC DE TIP ÎN FAZĂ FINALĂElemente prefabricate pentru podeţe de cale ferată , cu lumina de 1m, 2m, 3m, 4m şi 5mOT/ 77/2010
CERTIFICAT DE OMOLOGARE TEHNICĂ FEROVIARĂElemente prefabricate pentru podeţe de cale ferată ,cu lumina de 1m, 2m, 3m, 4m şi 5mOT/ 65/2020
CERTIFICAT DE OMOLOGARE-TEHNIC DE FABRICAŢIE, ÎN FAZĂ FINALĂElemente prefabricate de beton armat pentru peron intermediarOT/ 63/2021
CERTIFICAT DE OMOLOGARE – TEHNIC DE FABRICAȚIE, ÎN FAZĂ FINALĂElamente prefabricate din beton –grinzi și predale pentru pasaje, poduri și viaducte de cale feratăOT/208/2020