SC PREBET AIUD SA, adresa Str. Arenei nr. 10 anunta publicul interesat asupra luarii deciziei etapei de incadrare in procedura fara evaluarea impactului asupra mediului pentru proiectul CONSTRUIREA BALASTIERA MESCREAC com. RADESTI, jud ALBA, propus a fi amplasat in RAUL MURES, (adresa amplasamentului titularului).

Proiectul deciziei de incadrare si motivele care o fundamenteaza pot fi consultate la sediul autoritatii competente pentru protectia mediului – APM Alba din Alba Iulia, str. Lalelelor, nr.7B, in zilele de luni – vineri, intre orele 8 – 16, precum si la urmatoarea adresa de internet: office@prebet.ro, sau la sediul titularului: AIUD, Str. Arenei Nr. 10.

Publicul interesat poate inainta comentarii/observatii la proiectul deciziei de incadrare pana la data de 10.03.2011 (in termen de 5 zile de la data afisarii anuntului).

Leave a Reply

Your email address will not be published.